העתקת DVD

26 07, 2021

כיצד להעתיק מ DVD אחד למשנהו רק עם Windows 7/10

העתקת DVD ל- DVD אחר היא קלה יותר מתמיד; באמצעות מחשב Windows 10 או 7 בלבד ושני כונני DVD כל אחד יכול להגדיר את תחנת קריעת ה- DVD הפרטית שלהם. במאמרו אנו מראים לך כיצד להשתמש במחשב Win 10 או 7 שלך כדי לקרוע תקליטורי DVD וגם להציג כמה חלופות.