PDF

9 06, 2020

[חינם] כיצד להסיר את סימן המים מ- PDF - PDFhow

כיצד להסיר סימן מים מ- PDF בחינם? אם אתה מתקשה בעת ההעתקה או ההדפסה של pdf עם סימן מים, הנה מסיר מים PDF בחינם כדי שתוכל להסיר סימן מים מקבצי PDF מבלי לאבד את האיכות המקורית.

9 06, 2020

כיצד להסיר הדגשה ב- PDF - -

כיצד להאיר את הדגש ב- PDF? הנה הדרך הקלה ביותר להסיר הדגשה ב- PDF. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדגש שנשאר במצב עריכה ובחר מחק.

5 03, 2020

כיצד להכניס PDF למסמך Word

כיצד להוסיף PDF למסמך Word? (סרוק, מוגן באמצעות סיסמה) ייבא pdf למילה. חלץ PDF למילה. הדבק PDF במילה. להלן התשובות.