בטל את הנעילה של מכשיר אפל

25 07, 2023

מה לעשות כששכחת את קוד הגישה של זמן מסך באייפון

2023-07-26T09:43:27+08:00

האם ניתן לבטל את נעילת האייפון אם שכחת את קוד הגישה של זמן מסך באייפון? כן, אנחנו יכולים לאפס או להסיר את זמן המסך באמצעות 4uKey

מה לעשות כששכחת את קוד הגישה של זמן מסך באייפון2023-07-26T09:43:27+08:00